O škole

 

ZŠ Bohutín, okres Příbram

Bohutín 37

262 41 Bohutín

IČO : 705 659 02

 

Škola sdružuje :

1. Základní škola IZO 114 001 251

2. Školní družina IZO 114 001 260

3. Školní jídelna IZO 114 001 278

4. Školní klub IZO: 114 001 260

 

Telefon : 318 676 217 – sborovna, účetní

Mobilní telefon  – ředitelka školy:  739 039 560

                        – zástupkyně ředitelky školy 737 405 863

 

Odloučené pracoviště : Školní jídelna

262 41 Bohutín 40

Telefon : 606 676 145

e-mail:  vedoucí školní jídelny Jaroslava Křivonosková  sjbohutin@seznam.cz

 

e-mail : škola  zsbohutin@zsbohutin.cz

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy  lada.kralova@zsbohutin.cz

Mgr. Karolína Šuchmanová, zástupkyně ředitelky školy suchmanova@zsbohutin.eu

účetní  Bc. Radka Petráňová petranova@zsbohutin.cz

 

webové stránky : www.zsbohutin.cz

datová schránka: asxwehr

 

Zřizovatel : Obec Bohutín

Škola zařazena do sítě : 1. 4. 1996

 

V 1. – 5. a 6. – 9. ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola porozumění a bezpečí.

 

Počet tříd:

I. st. 5

II. st. 4

 

Počet oddělení ŠD: 3

Počet zapsaných žáků ve ŠD: 90

Počet zapsaných žáků ve ŠK: 60

 

 

Průměrný počet žáků na třídu: 21,22

Počet pedagogických zaměstnanců: 20

Počet provozních zaměstnanců ZŠ: 3

Počet provozních zaměstnanců ŠJ: 3

 

 

Vedení školy

Mgr. Lada Králová,  ředitelka školy

Mgr. Karolína Šuchmanová, zástupkyně ředitelky školy

 

Třídnictví

1. třída Mgr. Miloslava Sláviková

2. třída Mgr. Lenka Malá

3.  třída Mgr. Lada Žáčková 

4. třída Mgr. Ilona Chvalníková 

5. třída Mgr. Jitka Mrázová

6. třída Mg. Martina Berkovcová

7. třída Mgr. Hana Szabad  

8. třída Mgr. Lenka Brabcová

9. třída Ing. Michaela Melicharová

 

 

Vyučující bez třídnictví:

Mgr. Lada Králová

Mgr. Karolína Šuchmanová

Mgr. Marcela Hašková

Luboš Dragoun

Ing. Marie Traxlerová

Renata Vondrášková

 

 

Vychovatelky ŠD:

vedoucí vychovatelka Renata Vondrášková

Iveta Zemková

Lenka Jarolímková

Mgr. Jitka Mrázová

Mgr. Lenka Malá

Mgr. Lada Žáčková

 

Vychovatelky ŠK:

Mgr. Petra Pechačová

Mgr. Hana Szabad

Ladislava Lišková

Mgr. Lenka Malá

Mgr. Jitka Mrázová

Iveta Zemková

Ing. Michaela Melicharová

 

 

Asistentka pedagoga:

Iveta Zemková

Ladislava Lišková

 

Speciální pedagožka:

Mgr. Petra Pechačová

 

Školní psycholožka:

Mgr. Pavlína Vyšínová, PhD.

 

Provozní pracovníci

ekonomka školy: Bc. Radka Petráňová

školnice, uklízečka: Hana Šuchmanová

školnice, uklízečka: Marie Šuchmanová

 

 

Pracovníci školní jídelny

zástupkyně ředitelky školy pro školní stravování: Jaroslava Křivonosková

kuchařka: Jaroslava Křivonosková

kuchařka: Jolana Krákorová

pomocná kuchařka: Silvie Procházková