O škole

 

ZŠ Bohutín, okres Příbram

Bohutín 37

262 41 Bohutín

IČO : 705 659 02

 

Škola sdružuje :

1. Základní škola IZO 114 001 251

2. Školní družina IZO 114 001 260

3. Školní jídelna IZO 114 001 278

4. Školní klub IZO: 114 001 260

 

Telefon : 318 676 217 – sborovna, účetní

Mobilní telefon  – ředitelka školy:  739 039 560

 

Odloučené pracoviště : Školní jídelna

262 41 Bohutín 40

Telefon : 606 676 145

e-mail:  vedoucí školní jídelny Jaroslava Křivonosková  sjbohutin@seznam.cz

 

e-mail : škola  zsbohutin@zsbohutin.cz

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy  lada.kralova@zsbohutin.cz

Mgr. Karolína Šuchmanová, zástupkyně ředitelky školy 

účetní  Bc. Radka Petráňová petranova@zsbohutin.cz

 

webové stránky : www.zsbohutin.cz

datová schránka: asxwehr

 

Zřizovatel : Obec Bohutín

Škola zařazena do sítě : 1. 4. 1996

 

V 1. – 5. a 6. – 9. ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola porozumění a bezpečí.

 

Počet tříd:

I. st. 5

II. st. 4

 

Počet oddělení ŠD: 3

Počet zapsaných žáků ve ŠD: 90

Počet zapsaných žáků ve ŠK: 60

 

 

Průměrný počet žáků na třídu: 21,22

Počet pedagogických zaměstnanců: 20

Počet provozních zaměstnanců ZŠ: 3

Počet provozních zaměstnanců ŠJ: 3

 

 

Vedení školy

Mgr. Lada Králová,  ředitelka školy

Mgr. Karolína Šuchmanová, zástupkyně ředitelky školy

 

Třídnictví

1. třída Mgr. Lenka Malá

2. třída Mgr. Lada Žáčková

3.  třída Mgr. Ilona Chvalníková

4. třída Mgr. Jitka Mrázová

5. třída Mgr. Miloslava Sláviková

6. třída Mgr. Radek Surynek

7. třída Mgr. Lenka Brabcová

8. třída Bc. Nikola Hložanková

9. třída Mg. Martina Berkovcová

 

 

Vyučující bez třídnictví:

Mgr. Lada Králová

Mgr. Karolína Šuchmanová

Mgr. Blanka Krýdlová

Luboš Dragoun

Ing. Marie Traxlerová

Renata Vondrášková

 

 

Vychovatelky ŠD:

vedoucí vychovatelka Renata Vondrášková

Lenka Jarolímková

Mgr. Jitka Mrázová

Iveta Zemková

Mgr. Nikola Hložanková

Mgr. Lenka Malá

Mgr. Lada Žáčková

 

Vychovatelky ŠK:

Mgr. Petra Pechačová

Mgr. Lada Žáčková

Ladislava Lišková

Mgr. Lenka Malá

Mgr. Jitka Mrázová

 

 

Asistentka pedagoga:

Iveta Zemková

Ladislava Lišková

 

Speciální pedagožka:

Mgr. Petra Pechačová

 

Školní psycholožka:

Mgr. Pavlína Vyšínová, PhD.

 

Provozní pracovníci

ekonomka školy: Bc. Radka Petráňová

školnice: Hana Šuchmanová

školnice: Marie Šuchmanová

 

 

Pracovníci školní jídelny

zástupkyně ředitelky školy pro školní stravování: Jaroslava Křivonosková

kuchařka: Jaroslava Křivonosková

kuchařka: Jolana Krákorová

pomocná kuchařka: Silvie Procházková