Konzultační dny, třídní schůzky

Konzultační dny ve školním roce 2019/2020 budou v pondělí 14. 10., 13. 1., 24. 2., 23. 3., 8. 6., vždy od 15:00 do 17:00 hodin.

Vážení rodiče, využijte tyto konzultační hodiny pro získání informací o průběhu vyučování i o prospěchu a potřebách svého dítěte.

 

Třídní schůzky ve školním roce 2019/2020 budou

16. 9. 2019    

25. 11. 2019

24. 4. 2020

Další možné schůzky mohou být svolány v případě, že bude nutné předat informace týkající se většiny žáků třídy/školy.