Konzultační dny, třídní schůzky

Konzultační hodiny pro rodiče s dětmi ve školním roce 2020/2021 se konají v pondělí 12. 10., 7. 12., ve čt 7. 1., po 22. 2., 22. 3., 31. 5., vždy od 15 do 17 hodin, kdy jsou přítomni všichni pedagogové.

Vážení rodiče, využijte tyto konzultační hodiny pro získání informací o průběhu vyučování i o prospěchu a potřebách svého dítěte.

 

Třídní schůzky ve školním roce 2020/2021 budou

  1. třída 2. 9. 2020 od 15 hodin
  2. – 9. třída 14. 9. 2020 od 15 hodin.

Další setkání se uskuteční 23. 11. 2020 a 26. 4. 2021

Další možné schůzky mohou být svolány v případě, že bude nutné předat informace týkající se většiny žáků třídy/školy.