Výtvarná výchova a pracovní činnosti během distanční výuky

Žáci při distanční výuce výtvarné výchovy vytvořili krásné podzimní obrázky. V deváté třídě žáci pracovali na výrobě komiksů, které se jim moc povedly. Při pracovních činnostech vytvářeli skládanky z papíru nebo tvořili z přírodnin.

Přikládám ukázky práce žáků.