Distanční výuka ve 3. třídě

Jako ve všech třídách a školách, tak i v naší třídě probíhá distanční výuka. S žáky se vidíme každý den, za což jsem moc ráda. Pracujeme ve dvou skupinkách tak, aby všichni měli dostatečný prostor pro sebe a svůj rozvoj. Zároveň se vídáme i všichni dohromady, jednou za týden, protože všem se již stýská po kamarádech, po třídě, po škole…

Distanční výuku plánuji tak, aby se nám střídaly různé aktivity a žáci se měli na co těšit. Protože v této nelehké době je potřeba se těšit na „něco“. Kromě učiva, jsme se naučili používat a napsat email, vyhledávat na internetu, pracovat v Google učebně neboli celkově jsme zlepšili práci s počítačem a internetem.

Také jsme poprvé zažili online Halloween, kdy všichni žáci měli zajímavou masku. Vyprávěli jsme si o Halloweenu i o Dušičkách, zkoumali rozdílnost a podstatu těchto svátků. Dále jsme zažili krásnou třídnickou hodinu, kdy všichni žáci postupně představili své domácí mazlíčky a ukázali je celé třídě.

Závěrem bych ráda řekla, že všichni máme radost, že 1. a 2. třída se může vrátit do lavic, protože je to pro nás signál, kdy pevně věříme, že i my se brzy dočkáme.

Mgr. Lada Žáčková, třídní učitelka 3. třídy