Distanční výuka ve 4. ročníku

Od 14. října žáci nemohou navštěvovat školu, ale výuka musí probíhat distančně. Pro žáky, učitele a hlavně rodiče, tato forma vzdělávání není vůbec jednoduchá. Myslím, že se s touto situací pereme všichni velmi statečně a snažíme se ze všech sil to zvládnout.

Žáci večer do svých Gmailů dostávají zadání úkolů na další den. Každé ráno v 7:45 se sejdeme na online hodině. Děti se na oline hodiny velmi těší, protože se mohou aspoň přes obrazovku vidět s ostatními kamarády. Častokrát jsou na hodině připojeni dříve než já a společně si povídají a sdělují svoje zážitky. Při online hodině se věnujeme matematice, českému jazyku, ČaSu, povídáme si o přečtených knihách vysvětlujeme si, co mají děti během dne splnit. Po skončení online hodiny děti v Google Učebně naleznou úkoly, které mají během dne vypracovat a poslat mi zpět. Kromě úkolů děti v Google učebně mají výuková videa, odkazy na procvičování probírané látky a také si zde mohou prohlédnout práce svých kamarádů.

Děti jsou moc šikovné a velmi brzo se naučily samostatně pracovat na počítači a v Google Učebně. Musím je všechny moc pochválit, jak se snaží! Velké poděkování posílám rodičům, protože bez jejich pomoci by distanční výuka probíhat nemohla.

Přikládám fotku prací žáků, které vytvořili při distanční výuce. Pevně doufám, že si všechny tyto práce budeme moci co nejdříve prohlédnou a vystavit v naší třídě.

Dětem se velmi stýská po kamarádech. Všichni se těšíme, až se budeme moci společně vrátit do naší třídy a učit se prezenčně. Snad už to bude brzy!

Mgr. Ilona Chvalníková, třídní učitelka 4. třídy