Distanční výuka ve 2. třídě

Druháci ZŠ Bohutín sice do školy nechodí, ale přesto se doma pilně učí. Část učiva zvládají samostatně v rámci asynchronní distanční výuky a část při synchronních online hodinách s třídní paní učitelkou. Každý den se setkávají nad českým jazykem, matematikou, v pondělí všichni ukáží spolužákům zápis v zážitkovém sešitě. Také si spolu chvíli popovídají a vidí se, i když jen na monitorech počítačů.

Všechny děti a rodiče musím pochválit za výbornou spolupráci v této nelehké době. Měla jsem obavy, jak druháci zvládnou práci na počítači, ale velmi mile mě překvapili. Na online hodiny se těší a zvládají je s přehledem.

Přikládám fotografii druhácké rodiny duchů, kterou jsme si vyrobili při distanční výuce. Doufám, že i naše třída ve škole brzy ožije hlasy dětí a duchy si tam společně vystavíme. Všichni se už moc těšíme!

Mgr. Lenka Malá, třídní učitelka 2. třídy