Konzultace speciální pedagožky

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

touto cestou bych Vás chtěla upozornit, že máte možnost kontaktovat speciální pedagožku Petru Pechačovou v případě, že máte potíže s učením (vysvětlení nebo opakování učiva) nebo jiné nesnáze. 

Konzultace mohou probíhat přes videohovor nebo jiné alternativní formy komunikace. Kontaktovat speciální pedagožku můžete e-mailem pechacova@zsbohutin.eu