Distanční výuka v 1. třídě

Distanční výuka u nás prvňáčků probíhá bez problémů. Děti jsou při on-line výuce rozděleny do tří skupin, takže se všichni dobře vidíme i slyšíme. Občas technika zlobí, ale to nijak neovlivníme. Učíme se společně každý den a střídáme vždy český jazyk a matematiku.

V českém jazyce se v Živé abecedě učíme nová písmenka pomocí hezkých říkanek a děti mi potom s novými písmenky čtou slabiky, slova i obrázkové věty. S rodiči pracují podle výukového videa, které je k Živé abecedě moc hezky zpracované. Při matematice počítáme v pracovním sešitě a hodně využíváme stírací tabulky. Část každé on-line hodiny také věnujeme hrám, ve kterých si děti hravou formou opakují a procvičují probrané učivo. Děti si je moc oblíbily. Prvouku si procvičují s rodiči s pomocí interaktivní učebnice. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech děti vyrobily spoustu krásných výrobků v podzimním tvořeníčku, písmenka z modelíny a vlaštovky z papíru. Také napsaly a nakreslily moc hezké obrázkové věty.  Škoda, že nemohu zveřejnit všechny ty krásné práce mých dětiček!

Děti jsou v on-line hodinách moc šikovné, usměvavé a v pohodě. Nesmím zapomenout, že je s námi každý den při on – line výuce také naše plyšová housenka Julča – náš třídní maskot. Vždy se s dětmi na začátku i na konci výuky pozdraví a zamávají si.

Každý den rodičům posílám e-mailem úkoly na další den. Komunikujeme spolu tímto způsobem a dále přes WhatsApp, kde máme založenou skupinu, také si spolu telefonujeme. Zadané úkoly mi fotí nebo skenují a posílají v příloze e-mailu. Já je hned zpětně hodnotím slovně a někdy i známkou – jedničkou. Všechny potom vkládám do Google učebny, kde je všichni mohou vidět. Sem také rodičům posílám odkazy na různá výuková videa, hry, kvízy a luštěnky k probíranému učivu.

Rodiče mi též poslali zpětnou vazbu k distanční výuce. Nemají to vůbec lehké, ale všichni se moc snaží a pracují. Smekám před jejich domácí výukou, při které významně pomáhají práci učitele v první třídě, to není vůbec lehké. Moc jim všem za to děkuji!

Moc si všichni přejeme a doufáme, že se už brzy situace zlepší a alespoň prvňáčci budou moci jít do školy.

Mgr. M. Sláviková, třídní učitelka první třídy