Změna výuky na 2. stupni od 12. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě krizového opatření vlády ČR se mění od pondělí 12. 10. 2020 způsob výuky na 2. stupni základních škol.

Pro 1.stupeň ani školní družinu se nic nemění. Školní jídelna bude fungovat dle nově upravených epidemiologických požadavků.

 

Dle nařízení vlády bude výuka probíhat od pondělí 12.10. 2020 následovně:

  • 8. a 9. třída budou vzdělávány ve škole prezenčně s osobní účastí žáků ve škole dle platného rozvrhu. 
  • 6. a 7. třída budou vzdělávány distančním způsobem bez osobní přítomnosti žáků ve škole.

Prezenční výuka ve škole bude probíhat podle stávajícího rozvrhu.

Distanční výuka doma bude realizovaná prostřednictvím platformy Google e-mailu, virtuální Google Učebny (Classroom).

V případě potřeby nebo nejasností se žáci i rodiče mohou obrátit na třídní učitele (či vedení školy) zprávou Komens v Bakalářích či e-mailem (popř. telefonicky). Rozvrh distanční výuky obdrží žáci ve škole, případně bude zaslán e-mailem.

Synchronní denní on-line výuka přes Google Meet by neměla přesáhnout 3 vyučovací hodiny denně. Další vyučování bude probíhat přes Google Učebnu. V předmětech typu výchov (tělesná, hudební, aj.) žáci obdrží od svých učitelů tipy k samostatným aktivitám apod.

 

Následující týden od pondělí 19. 10. do pátku 23.10. 2020, se role tříd otočí:

  • 6. a 7. třída budou vzdělávány ve škole prezenčně s osobní účastí žáků ve škole dle platného rozvrhu. 
  • 8. a 9. třída budou vzdělávány distančním způsobem bez osobní přítomnosti žáků ve škole.

 

V týdnu od pondělí 26. 10. 2020 do pátku 30.10.2020 jsou pro všechny žáky ZŠ (první i druhý stupeň) rozhodnutím vlády vyhlášené prodloužené podzimní prázdniny a přítomnost dětí ve škole je zakázána (neprobíhá ani prezenční ani distanční výuka).

 

Zůstane-li i poté v platnosti střídání tříd, pak v týdnu od pondělí 2. 11. 2020 nastoupí na prezenční výuku opět 8. a 9. třída.

 

Upozorňujeme, že od září platí pro žáky ze zákona povinná distanční výuka. V případě neúčasti (když se např. dítě nepřipojí na online hodinu) či pokud žák neodevzdává zadanou práci, je mu započítávána absence. Pokud absence není omluvena, plynou z tohoto pro žáky a rodiče důsledky popsané ve školním řádu. Je tedy nutné žáka omluvit stejně jako při nepřítomnosti ve škole.

Omluvenky zasílejte prostřednictvím zpráv Komens v systému Bakaláři, jak jste dosud zvyklí. Systém bude též využíván pro omlouvání žáků, kteří se nebudou moci účastnit distančního vzdělávání. Pro kontakt s učiteli též prosím využívejte primárně systém Bakaláři.

 

Škola bude realizovat výuku na dálku v rámci Google Suite  – Google učebna, e-mail, Meet apod.) pod doménou zsbohutin.eu. V případě technických problémů řešte potíže s třídním učitelem.

 

Pokud nemá žák podmínky pro distanční výuku (nebo nemá k dispozici připojení k internetu), sdělí tuto skutečnost třídnímu učiteli, který s tím seznámí ostatní vyučující a pokusí se s rodiči žáka např. dohodnout možnou zápůjčku zařízení, bude-li ve škole k dispozici. V dalším případě má žák možnost si úkoly a studijní materiály vyzvednout ve škole v pondělí v době dopolední výuky, popř. v odpoledních hodinách do 15:30 hodin. Žák pak vypracované úkoly odevzdává ve škole v pátek do 12,00 hodin.

 

 

Nová opatření pro období od pondělí 12. 10 do 23. 10. 2020:

  • od pondělí 12. 10. 2020 je přerušena činnost všech mimoškolních aktivit (kroužky a školní klub),
  • kromě stávajících opatření (v hodinách hudební výchovy je zakázán zpěv a hodiny tělesné výchovy na druhém stupni ZŠ vyplnit jiným obsahem než sportem) je do konce měsíce října zrušena výuka plavání. Hodiny tělesné výchovy na prvním stupni jsou bez omezení.

 

 

 

Školní stravování

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. V případě zájmu žáka v distančním vzdělávání o školní stravování musí zákonný zástupce oběd objednat (přes systém Strava). Stravování pro žáky, kteří se budou vzdělávat distančně, bude umožněno do jídlonosičů za dotovanou cenu v době od 13:00 do 13:30 hodin.

 

Vážení rodiče, milí žáci, velice Vám děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

Mgr. Lada Králová