Informace o založení účtů v G Suite pro vzdělávání

Vážení rodiče,

v naší základní škole využíváme platformu Google Suite pro vzdělávání. Ta je navržena tak, aby vzdělávacím institucím poskytovala bezpečnou a spolehlivou platformu pro jejich data a komunikaci. Jedná se o bezplatnou verzi, která je určena pro vzdělávací instituce a slouží ke komunikaci a spolupráci  žáků a pedagogů školy při vzdělávání. Její součástí je mj. i aplikace s názvem Učebna (Classroom), což je online prostředí pro učitele a žáky, které umožní řídit výuku a sledovat u žáků plnění úkolů. Aplikace je propojena především s úložištěm Google Disk (Drive), kam se ukládají vzdělávací materiály od učitele a výstupní práce žáků. Součástí služby jsou i e-maily na školní doméně zsbohutin.eu. Tímto způsobem bude zajištěna distanční výuka pro jednotlivé žáky, případně pro celkový provoz školy v případě potřeby výuky na dálku.

Jsou připraveny účty nejen pro žáky druhého, ale i pro žáky prvního stupně, které jejich rodiče využijí pro přístup k výukovým materiálům a aplikaci Google Meet (videohodina). Tato aplikace může sloužit pro komunikaci mladšího žáka i rodiče s učitelem při vysvětlování učiva, sdílení obrazovky počítače učitelem a podobně. 

 

Google Suite pro vzdělávání

 • každý žák získal školní e-mail přes školou vytvořený účet ve formátu prijmeni@ zsbohutin.eu. V případě, že je ve škole jeho sourozenec, popř. jmenovec, je e-mail upravený – nejčastěji ve tvaru prijmeni + první písmeno jména (např. Jan Novák: novakj@zsbohutin.eu) – žáci tyto výjimky vědí,
 • jedná se o účet Google pod naší školní doménou zsbohutin.eu,
 • žák může využívat základní služby G Suite,
 • jedná se o jediný účet ke všem Google aplikacím a materiálům pro žáka.

První přihlášení do žákovského účtu a základní proškolení žáků pro práci s Google Suite je provedeno ve škole. S žáky jsme od září nacvičovali přihlašování do školního e-mailu a využívání dalších služeb Googlu, především Google Učebny a Google Meet videohovorů.

 

Přístup s účtem Google a používáním školního e-mailu:

 • E-mail – veškerá komunikace probíhá přes školní účet.
 • Disk (cloudové uložiště) – každý žák získal neomezené cloudové uložiště pro sdílení a odevzdávání úloh.
 • Dokumenty (textový editor, tabulky, prezentace, grafický editor, formuláře) – zdarma a bez jakékoliv instalace.
 • Učebna (virtuální třída) – žák má pod svým účtem všechny učebny (jednotlivé předměty), kde má zadání, výukové materiály a odevzdává zde vypracované úlohy a úkoly.
 • Google Meet – videovýuka, videohovory.
 • Google Kalendář apod.

 

Při prvním přihlášení do G Suite jsou žáci požádáni o změnu výchozího hesla na vlastní. Je dobré mít již heslo připravené a hlavně si ho dobře zapamatovat.

V případě, že žák zapomene své heslo, obrátí se na třídní učitelku a ta na administrátora webových stránek školy, který mu heslo obnoví.

Po ukončením činnosti se nezapomeňte vždy odhlásit!

 

Výmaz účtu Google

Odchodem žáka z naší školy dojde k výmazu jeho účtu Google.

Důrazně doporučujeme uživatelům školního e-mailu nepoužívat jej pro přihlašování či registraci do aplikací nesouvisejících s účtem Google (Steam, hraní her apod.) a před ukončením školní docházky na naší škole doporučujeme, aby si odcházející žáci případné potřebné informace a dokumenty stáhli z cloudového uložiště Disk a zazálohovali. Vymazáním školního účtu dojde ke ztrátě všech dat v něm a ztrátě přístupu do aplikací, které byly přes příslušný email registrovány.

 

 

NÁVODY:

Gmail a přihlášení do kurzu Google Učebna (Classroom):

https://www.youtube.com/watch?v=FPA6c0U6PR8

 

Google Classroom – návody pro žáky:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXGwauS5zHVaXgSQ3TgP6kqDVtfYSu6aS

 

 

Bezpečný přístup ke školnímu žákovskému účtu:

Heslo – doporučení

Jelikož se jedná o přístup do třídních stránek na základě přihlášení se přes email, je důležité dbát na nastavení silného hesla. Vhodné heslo musí být pro žáka nebo rodiče zapamatovatelné s důrazem na doporučení, resp. pravidla pro zvýšení jeho síly (bezpečnosti). Doporučuje se heslo nikomu nesdělovat. Dále se nedoporučuje používat jedno heslo pro více služeb a přístupů. Více informací zde.

Silné heslo

 • prodloužení hesla, např: hesloprogooglemamnastavenopodlevetyudelatkozlazahradnikem
 • používán různých znaků (velkých písmen, číslic),
 • nahodilost, nesourodost použitých slov (např. heslo tvořené čtyřmi náhodnými slovy je silnější než kratší složitější heslo tvořené s využitím nejrůznějších symbolů).

 

 

Slabší heslo

 • příliš krátké heslo,
 • velké první písmeno,
 • krátké číslo na konci,
 • náhrady písmen za číslice (5 místo ř, 0 místo písmena O, apod.).

 Velmi slabé heslo

 • krátké heslo,
 • primitivní heslo (např. 12345),
 • datum nebo jméno někoho blízkého,
 • běžné slovo.