Informace o karanténě

Vážení rodiče,

jak jistě víte, v případě, kdy má žák nebo zaměstnanec pozitivní test na nemoc Covid-19, krajská hygienická stanice vyhlašuje karanténu. 

V naší základní škole byla dnes z důvodu kontaktu s pozitivně testovanou osobou pokynem KHS Středočeského kraje většině žáků 1. a 3. třídy uložena preventivní karanténa. Ta bude trvat 10 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. do 15. 10. 2020.  V rozmezí od 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tzn. od 10.10.2020,  nejpozději však  do 10. dne,  tzn. do 15.10.2020, je potřeba, aby tito žáci absolvovali  RT-PCR test. V případě  negativního  výsledku RT-PCR testu a absence  klinických příznaků onemocnění COVID-19 se karanténní opatření po 10 dnech ukončí dne 15. 10. 2020.

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tz. do 15. 10. 2020, karanténní opatření bezpříznakových osob se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tzn. 19. 10. 2020.

Děti musí zůstat doma, nechodí na veřejná místa, neúčastní se žádných akcí a vyhýbají se sociálním kontaktům.

Rodiče daných tříd byli kontaktováni telefonicky i zprávou v Bakalářích a e-mailem. Vedení školy spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, pobočka Příbram, a řídí se jejími doporučeními.

V obou třídách bude pro žáky v karanténě probíhat distanční výuka. Zákonní zástupci dostanou informace prostřednictvím e-mailu od paní učitelky. Důležité je, aby děti měly doma všechny učebnice a pracovní sešity a nenechávaly je ve škole.

Prosíme také všechny rodiče testovaných dětí, aby nás o výsledcích testů neprodleně informovali.

Vážení rodiče, děkujeme za pochopení a spolupráci a přejeme vám mnoho sil a hlavně pevné zdraví Vám i Vašim blízkým.

Mgr. Lada Králová