Adaptační kurz 6. třídy

Jak se již stalo zvykem, i letos se žáci šesté třídy se svojí novou třídní učitelkou zúčastnili adaptačního kurzu. Program pro ně připravila školní psycholožka ve spolupráci s třídní učitelkou. Celý kurz byl zaměřen na rozvoj spolupráce, vzájemné poznání i sebepoznání.

Ve středu ráno jsme se sešli před školou a žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých pomocí šifer museli uhodnout, kam se vydáme. Cílem dne byl vrch Zavírka. Na vrcholu čekal na žáky poklad. Cestou jsme si povídali a hráli hry. Užili jsme si spoustu legrace při přeskocích přes potok. Odpoledne jsme si pro žáky a jejich rodiče připravili piknik na školní zahradě. Rodiče nám přinesli spoustu dobrot, za to jim moc děkujeme. V závěru dne si žáci vylosovali domácí úkol – druhý den měli přijít v modrém nebo červeném oblečení.

Ve čtvrtek jsme se rozdělili na dvě skupiny – skupina červeňáčků a skupina modráčků. Červeňáčci si pro modráčky připravili šipkovanou, kterou je dovedli k hájovně u Slaniny. Zde jsme společně obědvali a vydali se na zpáteční cestu. Občasný déšť nám hezkou procházku nezkazil.

V pátek se role obrátily. Tentokrát se vydali modráčci tvořit šipkovanou. Při cestě vymysleli mnoho prima úkolů. Jejich trasa nás vedla přes lesopark až do Příbrami. Zde jsme společně posvačili, zhoupli se na houpačkách a protáhli na prolézačkách. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na zmrzlinu a vydali se směrem ke škole.

Letošní adaptační kurz byl jiným v tom, že se konal pouze přes den a na noc žáci odjížděli do svých domovů. Přesto jsme si ho všichni užili a odnesli si mnoho zážitků a vzpomínek.

Mgr. Martina Berkovcová, Mgr. Pavlína Vyšínová, PhD.