Náš první školní den

První školní den byl tradičně zahájen tak, že se celá škola sešla na školní zahradě, kde paní ředitelka všechny žáky, učitele i rodiče přivítala po prázdninách. Potom začala slavnostní chvíle našich prvňáčků. Paní ředitelka společně s panem starostou obce, paní učitelkou a paní vychovatelkou rozdali prvňáčkům slavnostní šerpy, velké kornouty plné sladkostí a všichni jim popřáli hodně úspěchů v prvním školním roce. Ostatní děti na zahradě potom vytvořily dlouhý „ špalír“ a žáci šesté třídy odvedli prvňáčky s velkým potleskem do budovy školy.

Po příchodu do třídy se děti usadily do lavic, na kterých měly připraveny spoustu nových pomůcek, učebnic a dalších hezkých dárků. Následovalo krátké uvítání jejich rodičů. Na tabuli prvňáčci uviděli nalepené barevné housenky se svými jmenovkami a jejich prvním školním úkolem bylo najít housenku se svým jménem. Potom čekalo na nové žáky veliké překvapení. Paní učitelka přinesla velikou krabici a vyprávěla příběh, který se jí stal na zahradě o prázdninách. Děti hádaly, co by krabice mohla ukrývat. Po jejím otevření byli všichni nadšeni z krásné housenky Julie, která bude třídním maskotem a bude pomáhat stonožce Agátě v českém jazyce naučit děti správně číst a psát. Bude s dětmi jezdit na plávání, do divadla, kina, na výlety a společně s ní zažijí rok plný objevů a zábavy v partě kamarádů, 15 kluků a 10 holčiček.

První školní den utekl jako voda. Všichni jsme společně prožili příjemné dopoledne a moc se těšíme i na další hezké dny v novém školním roce.

Mgr. Miloslava Sláviková, třídní učitelka 1. třídy