Obecné zásady provozu ZŠ Bohutín, okres Příbram ve školním roce 2020/2021

Opatření ředitelky školy vychází ze závazných dokumentů MŠMT a ČŠI. V případě změny některých rozhodujících skutečností uvedených v dokumentech MŠMT bude vedení školy reagovat na informace úpravou opatření.

Obecné zásady provozu ZŠ Bohutín, okres Příbram ve školním roce 2020/2021

Manuál MŠMT k provozu škol

Stupně pohotovosti – „semafor“