Poděkování a přání krásného léta

Před více než třemi měsíci se nám všem ze dne na den otočil život doslova vzhůru nohama. Ocitli jsme se v nelehké situaci, kterou nikdo z nás nečekal a nikdy předtím nezažil. Obvyklá a všem dobře známá prezenční výuka byla doslova ze dne na den nahrazena tzv. výukou distanční, na dálku. Učitelé se „za pochodu“ učili učit on-line, žáci se učili učit se samostatně, cvičili svou zodpovědnost a vytrvalost, rodiče se hlouběji seznamovali s výukou a prací učitelů a snažili se maximálně podpořit své děti. Všichni jsme byli podrobeni velké zkoušce, zda a jak situaci zvládneme.

Vy, rodiče, a někdy i prarodiče, jste to měli neobyčejně těžké. Byli jste nuceni skloubit starosti a práci v zaměstnání s péčí o chod domácnosti a k tomu přibylo navíc učení se s dětmi. Vážení rodiče, velmi dobře si s pedagogy uvědomujeme a chápeme, že v souběhu s pracovními povinnostmi to bylo pro vás velmi složité.

Bez podpory rodičů by distanční výuka vůbec probíhat nemohla. Tímto bych jim chtěla skutečně moc poděkovat. Dobře si uvědomuji, kolik problémů jim to přinášelo. Chtěla bych poděkovat také všem pedagogům, pro které tento styl výuky představoval mnohem větší zátěž a nasazení než běžná výuka. A děkuji samozřejmě i žákům naší školy, na jejichž samostatnost a odpovědnost byly kladeny mnohem vyšší nároky.

Děkujeme a nezapomeňte: Jsme v tom všichni  – rodiče, žáci i učitelé – spolu a společnými silami všechno zvládneme!

Přeji všem příznivcům naší školy krásné, klidné a slunečné léto, dětem příjemné a zajímavé prožití prázdnin a rodičům i všem svým spolupracovníkům příjemnou odpočinkovou dovolenou. Dávejte na sebe pozor a opatrujte se. Hodně zdraví všem.

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy