Předávání vysvědčení v pátek 26. 6. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, jak již víte od třídních učitelů, předání vysvědčení proběhne pro všechny třídy v pátek 26. 6. 2020. Díky novým pokynům MŠMT se ho budou moci účastnit všichni žáci, a to bez omezení počtu či nutnosti dodržet homogennost skupin.  Stále však bude nutné předložit před vstupem do školy čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění (zdroj web MŠMT).
Podmínky:

  • všichni žáci, kteří vstupují do budovy, musí mít roušku, 
  • žáci, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit, přípravy na přijímací zkoušku nebo konzultací, musí při vstupu do budovy odevzdat rodiči podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění, bez něho nemohou být do školy vpuštěni (kdo již čestné prohlášení ve škole odevzdal, opětovně ho předkládat nemusí), 
  • vysvědčení se bude předávat od 7:45 do cca 8:15 hodin, škola bude otevřena od 7:25 hodin.
  • ŠJ v pátek nevaří.

V případě, že se žák předávání vysvědčení nebude moci zúčastnit, je možné vysvědčení vyzvednout ve dnech 26. 6. a 29. 6. – 30. 6. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři školy.