Vrácení plateb za ŠD, ŠK a kroužky za část 2. pololetí

Vážení rodiče,

ředitelka školy se souhlasem zřizovatele rozhodla o vrácení plateb za školní družinu, školní klub a kroužky za část 2. pololetí (v době uzavření škol dle nařízení Vlády ČR).

Důvodem rozhodnutí o vrácení plateb je zmírnění dopadu finančního zatížení rodin v tomto nelehkém období. Peníze budou vráceny na účet školní pokladny, kde si je můžete ponechat na příští rok. Bude-li někdo požadovat vrácení částky na bankovní účet, je nutné zaslat požadavek na vrácení konkrétní částky na e-mailovou adresu ekonomky školy petranova@zsbohutin.cz. Zákonným zástupcům žáků 9. ročníku budou prostředky vráceny automaticky, o vrácení nemusejí žádat.

 

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy