Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 – viz odkaz níže.            

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 budeme v ZŠ Bohutín, okres Příbram, vycházet:

  • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době do 10. 3. 2020,
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku,
  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

U žáků 1. stupně, kteří budou do školy docházet po 25. 5. 2020, může být podpůrně použito hodnocení z tohoto období. Neúčast žáků 1. stupně na prezenční výuce od 25. 5. 2020 nebude mít na závěrečné hodnocení žádný negativní vliv.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
  • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  • četbu související se zadanými úkoly;
  • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);

Vysvědčení z tohoto pololetí se dle vyjádření MŠMT nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (tj. do 10. března 2020).

 

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. O konkrétním postupu, včetně termínů, vás budeme informovat.

 

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

 

http://www.msmt.cz/file/52751/

 

 

 

 

Obrázek: pixabay