Stravování ve školní jídelně od 25. 5. 2020

Stravování bude umožněno pouze přihlášeným žákům, kteří se účastní ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin.

Co je třeba udělat, aby se mohl žák školy stravovat ve školní jídelně od 25. 5. 2020:

A)  JE NUTNÉ ŽÁKA PŘIHLÁSIT KE STRAVOVÁNÍ prostřednictvím systému strava.cz (v současné době mají všichni žáci obědy odhlášené), a to nejpozději do pátku 22. 5. do 8:00 hodin ráno.

 

B)  JE NUTNÉ UHRADIT STRAVNÉ

  1. Převodem na účet ŠJ  – stejně jako doposud. Většina strávníků má na svém kontě dostatečné finanční prostředky na pokrytí platby za stravné. Prosíme rodiče o kontrolu zůstatku stravného na www.strava.cz. DŮLEŽITÉ: rodiče musí přihlásit dítě ke stravování do pátku 22. 5. do 8:00 hodin ráno na www.strava.cz (viz výše).
  2. Pouze ve výjimečných případech lze uhradit stravné hotově, a to pouze po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů bude probíhat jako za normálního provozu školy do 7:30 hodin téhož dne.