UčíTelka – vyučování v České televizi

Jak už jsme upozorňovali v našem dřívějším příspěvku ze 16. 3., https://www.zsbohutin.cz/?p=8042, Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka.

Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu
ČT2 poutavé vyučování v rozsahu 30 minut, a to v tomto týdenním rozvrhu:

 • Pondělí: Český jazyk + pohybová aktivita
 • Úterý: Matematika + pohybová aktivita
 • Středa: Člověk a jeho svět + pohybová aktivita
 • Čtvrtek: Český jazyk + pohybová aktivita
 • Pátek: Matematika + pohybová aktivita

Televizní škola pomůže jak rodičům, kteří zůstali doma se svými dětmi, tak učitelkám a učitelům,
kteří mohou svou přípravu a úkoly pro žáky přímo navázat na televizní vysílání.

Rozvrh: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh/

Pro žáky 2. stupně pak je tu ODPOLEDKA: https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5Bnadtitul%5D=Odpoledka

Kromě toho se chystá půlhodinový blok pro přípravu žáků 9. tříd a půlhodinový blok pro přípravu
maturantů.

 

Program vysílání ČT2 pro žáky 1. stupně ZŠ v týdnu od 23. do 27. března 2020

Pondělí 23. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. ČESKÝ JAZYK – téma: 

 1. Vyvodíme písmeno H, nacvičíme si psací H
 2. Píšeme souhlásky uprostřed a na konci slov
 3. Párové souhlásky
 4. Procvičíme si vyjmenovaná slova (po ps
 5. Rozpoznáváme přídavná jména tvrdá a měkká a budeme je skloňovat

Úterý 24. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. MATEMATIKA – téma: 

 1. Opakujeme si znaménka: menší, větší, rovná se, plus
 2. Řešíme slovní úlohu
 3. Pamětně sčítáme a odčítáme do 1000
 4. Zaokrouhlujeme čísla na tisíce, sta a desítky
 5. Počítáme s časovými údaji

Středa 25. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. ČLOVĚK A JEHO SVĚT – téma: 

 1. Pozorujeme klíčení semen, poznáváme květiny
 2. Naučíme se členění času (měsíce, dny)
 3. Budeme si povídat o lidském těle a zapojíme angličtinu
 4. Ekosystémy na jaře
 5. Poznáváme Evropu, naše sousední státy

Čtvrtek 26. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. ČESKÝ JAZYK – téma: 

 1. Samostatně čteme a klademe si otázky
 2. Aktivně nasloucháme čtenému textu
 3. Orientujeme se v textu
 4. Pracujeme s vyjmenovanými slovya slovy příbuznými v textu (po ps)
 5. Čteme a pracujeme s klíčovými slovy

Pátek 27. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. MATEMATIKA – téma: 

 1. Odčítáme do 20 a řešíme slovní úlohu
 2. Rozpoznáváme rovinné útvary kolem nás
 3. Měříme na centimetry a milimetry
 4. Určujeme obsah jednoduchých rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě
 5. Poznáváme základní jednotky obsahu

 

 

Obrázek: Česká televize