UčíTelka – vyučování v České televizi – aktualizováno k 27. 4.

Jak už jsme upozorňovali v našem dřívějším příspěvku ze 16. 3., https://www.zsbohutin.cz/?p=8042, Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka.

Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu
ČT2 poutavé vyučování v rozsahu 30 minut, a to v tomto týdenním rozvrhu:

 • Pondělí: Český jazyk + pohybová aktivita
 • Úterý: Matematika + pohybová aktivita
 • Středa: Člověk a jeho svět + pohybová aktivita
 • Čtvrtek: Český jazyk + pohybová aktivita
 • Pátek: Matematika + pohybová aktivita

Televizní škola pomůže jak rodičům, kteří zůstali doma se svými dětmi, tak učitelkám a učitelům,
kteří mohou svou přípravu a úkoly pro žáky přímo navázat na televizní vysílání.

Rozvrh: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh/

Pro žáky 2. stupně pak je tu ODPOLEDKA: https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5Bnadtitul%5D=Odpoledka

Kromě toho se chystá půlhodinový blok pro přípravu žáků 9. tříd a půlhodinový blok pro přípravu
maturantů.

 

Škola doma: Příprava na přijímací zkoušky

Česká televize myslí také na starší žáky, kteří se doma připravují na přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Každé úterý a čtvrtek od 14 hodin pro ně vysílá na programu ČT1 45minutový pořad Škola doma. V úterý se procvičuje čeština a ve čtvrtek matematika. Na postech moderátorek se střídají Lenny Trčková a Tereza Bártlová.

Jde o interaktivní formát, kdy se budoucí studenti prostřednictvím chatu ptají na to, co je zajímá a čemu nerozumějí, zároveň ale probírají s učiteli zajímavou formou vybraná témata z daných oblastí. Již odvysílané díly můžete zhlédnout ZDE.

 

Program vysílání ČT2 pro žáky 1. stupně ZŠ v týdnu od 27. dubna do 30. dubna 2020

Pondělí 27. 4. – ČESKÝ JAZYK

     Ročník: Téma: 

 1. Vyvozujeme, čteme a píšeme Ch, ch ZDEZDEZDE
 2. Hrajeme si se slovy příbuznými. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE
 3. Pokračujeme s vyjmenovanými slovy po V. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE
 4. Podstatná jména rodu mužského – měkké vzory. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE
 5. Seznámíme se s druhy zájmen. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE

 

Úterý 28. 4. – MATEMATIKA

      Ročník: Téma:

 1. Sčítáme a odčítáme do 20 bez přechodu desítky. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE
 2. Využíváme komutativnost násobení. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE
 3. Učíme se dávat přednost se závorkami. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE
 4. Modelujeme, zapisujeme, čteme zlomky. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE
 5. Počítáme se zlomky. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE

 

Středa 29. 4. – ČLOVĚK A JEHO SVĚT

      Ročník:  Téma:

 1. Seznámíme se s hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty. Pracovní listy a zdroje: ZDE, ZDEZDE  
 2. Ptáci kolem nás. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE
 3. Vyzkoušíme lidské smysly. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE
 4. Cestujeme po naší vlasti. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE
 5. Cestujeme po Evropě. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE

      ANGLICKÝ JAZYK

            Farm animals. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDEZDE

 

Čtvrtek 30. 4. – ČESKÝ JAZYK

      Ročník:  Téma:

 1. Čteme texty s ď, ť, ň. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE
 2. Aktivně pracujeme s literárním textem. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE
 3. Tvořivě pracujeme s literárním textem. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE
 4. Prozkoumáme zvukovou stránku jazyka. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE
 5. Vyhledáváme a třídíme informace. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE

 

 

Program vysílání ČT2 pro žáky 1. stupně ZŠ v týdnu od 6. dubna do 9. dubna 2020

PONDĚLÍ 6. 4. ČESKÝ JAZYK

 1. Vyvodíme a píšeme Ž, ž. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE
 2. Čteme a píšeme slova se skupinami bě, pě, vě. Prac. listy a zdroje: ZDEZDEZDE
 3. Vyjmenovaná slova po P a vlastní jména. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE
 4. Procvičování – vyjmenovaná a příbuzná slova po Z a vyjm. Slova. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE 
 5. Podmět nevyjádřený.

 

ÚTERÝ 7. 4. MATEMATIKA

 1. Počítáme s kostkami. Pracovní listy a zdroje: ZDE
 2. Počítáme s kostkami. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE
 3. Pracujeme a počítáme se stavebnicí. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE
 4. Pracujeme a počítáme se stavebnicí. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE
 5. Zapisujeme desetinná čísla. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE

 

STŘEDA 8. 4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 1. Povídáme si, jaké jsou naše velikonoční tradice. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE
 2. Dozvíme se o původu Velikonoce. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE
 3. Slavíme Velikonoce v Anglii a zapojíme angličtinu. Pracovní listy a zdroje:  ZDEZDE, ZDE
 1. Povíme si o velikonočních zvycích v ČR. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE
 2. Poznáváme, jak se slaví Velikonoce v Evropě. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE

 

 ČTVRTEK 9. 4. ČESKÝ JAZYK

 1. Vyvodíme a píšeme B, b. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE
 2. Čteme si o Velikonocích, učíme se klást otázky. Zdroj pro pedagoga: ZDE
 3. Seznámíme se s vyjmenovanými slovy po S. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDE
 4. Pracujeme s podst. Jmény rodu středního a ženského. Pracovní listy a zdroje: ZDE,             ZDEZDE 
 5. Rozpoznáváme druhy číslovek. Pracovní listy a zdroje: ZDEZDEZDE

 

Program vysílání ČT2 pro žáky 1. stupně ZŠ v týdnu od 30. března do 4. dubna 2020

Pondělí 30. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. ČESKÝ JAZYK – téma: Vyučující

 1. Vyvodíme písmeno Č, č, nacvičíme si psací Č, č – Tereza Čtvrtečková
 2. Procvičíme čtení a psaní slov se skupinami , , ně – Ingrid Šindlérová
 3. Seznámíme se s vyjmenovanými slovy po p – Tereza Kasalová
 4. Procvičíme si vyjmenovaná a příbuzná slova po v – Dana Kešnerová
 5. Seznámíme se s přídavnými jmény přivlastňovacími – Markéta Grígeľová

 

Úterý 31. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. MATEMATIKA – téma: Vyučující

 1. Čteme a píšeme čísla od 11 do 20 – Magdalena Málková
 2. Násobíme třemi, hádáme čísla – Karel Šíma
 3. Zaokrouhlujeme na stovky – Daniela Růžičková
 4. Čteme v jízdních řádech (převádíme jednotky času) – Helena Korfová
 5. Modelujeme, zapisujeme a čteme desetinná čísla – Veronika Dobrovolná

 

Středa 1. dubna 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. ČLOVĚK A JEHO SVĚT – téma: Vyučující

 1. Pozorujeme živočichy na jaře (ptáci) – Andrea Tláskalová
 2. Jaro v kalendáři. Seznámení s novými pojmy: rovnodennost, slunovrat – Veronika Svobodová
 3. Budeme si povídat o lidském těle (vnitřní orgány) a zapojíme angličtinu – Dana Petrů
 4. Budeme si povídat o našem hlavním městě – Hana Havlínová
 5. Podnebné pásy a co o nich víme – Zuzana Cháberová

 

Čtvrtek 2. dubna 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. ČESKÝ JAZYK – téma: Vyučující

 1. Čteme ou, au, eu – Lucie Šmídová
 2. Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti – Kateřina Vrtišková
 3. Čteme a ptáme se – Markéta Zelená
 4. Používáme orientační prvky v textu k lepšímu porozumění – Gabriela Babušová
 5. Čteme a využíváme čtenářskou strategii hledání souvislostí – Michaela Čermáková

 

Pátek 3. dubna 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. MATEMATIKA – téma: Vyučující

 1. Počítáme do 20 – Sandra Holáková
 2. Tvoříme slovní úlohy – Dominika Chalušová
 3. Orientujeme se v čase, počítáme s ciferníkem – Lenka Švimberská
 4. Vyhledáváme rovinné útvary souměrné podle osy – Lenka Ficová
 5. Poznáváme pravidelné rovinné obrazce – Veronika Dobrovolná

 

 

Program vysílání ČT2 pro žáky 1. stupně ZŠ v týdnu od 23. do 27. března 2020

Pondělí 23. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. ČESKÝ JAZYK – téma: 

 1. Vyvodíme písmeno H, nacvičíme si psací H
 2. Píšeme souhlásky uprostřed a na konci slov
 3. Párové souhlásky
 4. Procvičíme si vyjmenovaná slova (po ps
 5. Rozpoznáváme přídavná jména tvrdá a měkká a budeme je skloňovat

Úterý 24. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. MATEMATIKA – téma: 

 1. Opakujeme si znaménka: menší, větší, rovná se, plus
 2. Řešíme slovní úlohu
 3. Pamětně sčítáme a odčítáme do 1000
 4. Zaokrouhlujeme čísla na tisíce, sta a desítky
 5. Počítáme s časovými údaji

Středa 25. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. ČLOVĚK A JEHO SVĚT – téma: 

 1. Pozorujeme klíčení semen, poznáváme květiny
 2. Naučíme se členění času (měsíce, dny)
 3. Budeme si povídat o lidském těle a zapojíme angličtinu
 4. Ekosystémy na jaře
 5. Poznáváme Evropu, naše sousední státy

Čtvrtek 26. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. ČESKÝ JAZYK – téma: 

 1. Samostatně čteme a klademe si otázky
 2. Aktivně nasloucháme čtenému textu
 3. Orientujeme se v textu
 4. Pracujeme s vyjmenovanými slovya slovy příbuznými v textu (po ps)
 5. Čteme a pracujeme s klíčovými slovy

Pátek 27. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

Roč. MATEMATIKA – téma: 

 1. Odčítáme do 20 a řešíme slovní úlohu
 2. Rozpoznáváme rovinné útvary kolem nás
 3. Měříme na centimetry a milimetry
 4. Určujeme obsah jednoduchých rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě
 5. Poznáváme základní jednotky obsahu

 

 

Obrázek: Česká televize