Aktuální informace k zápisu do 1. ročníku – k 25. 3. 2020

Milí předškoláčci, vážení rodiče,

v souladu s pokynem ministra školství upravujeme formu a termín zápisu do 1. ročníku. Zápisy do 1. třídy letos proběhnou bez přítomnosti dětí, tedy jen ve formální podobě. Přímý kontakt rodičů a zaměstnanců školy je pochopitelně nutné co nejvíce omezit. Proto připravujeme vás, rodiče, co nejsnadnější způsob, jak podat žádost o přijetí do 1. třídy, resp. žádost o odklad, a jak škole budete moci poskytnout nezbytné údaje.

Původní termín zápisu (čtvrtek 2. 4. 2020) měníme na období od 1. 4. do 17. 4. V tomto období prosím podávejte výše zmíněné žádosti (Žádost o přijetí do 1. ročníku, resp. Žádost o odklad). Žádost musí být datována až v dubnu (nepodávejte proto  žádosti s březnovým datem). Formu podání žádosti ještě upřesníme.

Sledujte prosím dále naše webové stránky, uveřejníme zde následně, jak bude letošní zápis do první třídy probíhat.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

 

 

Sdělení Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje k odkladům školní docházky:

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou.
Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách www.pppstredoceska.cz

Informace k zápisům dětí do prvních tříd základních škol:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (www.msmt.cz). V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Jakmile bude PPP SK otevřená, bez prodlení na našem pracovišti vyřídíme všechny žádosti k posouzení školní zralosti, které máme zaevidované a termíny vyšetření jsme museli zrušit. Rovněž tak vypracování podkladů z vyšetření nebudeme protahovat.  

 

Mgr. Štěpán Duník, vedoucí pracoviště Příbram

PPP SK, pracoviště Příbram

Pod Šachtami 294

261 01  Příbram

 

 

Obrázek: pixabay.com