Díky rodičům!

Vážení rodiče,

velice si vážíme Vaší pomoci a spolupráce, zejména toho, že se svými dětmi v této nelehké době poctivě pracujete na zadaných školních úkolech. Jsme si vědomi, že tato situace je pro Vás nesnadná a náročná a zejména náročná může být pro rodiče dětí s určitým znevýhodněním, poruchou učení nebo pozornosti apod.

Pokud byste narazili na jakýkoli problém, obraťte se prosím na vyučujícího nebo na pracovníky školního poradenského pracoviště, tzn. školní psycholožku PhDr. Pavlínu Vyšínovou,   vysinova@zsbohutín.eu,  školní speciální pedagožku Mgr. Petru Pechačovou, pechacova@zsbohutin.eu, nebo na výchovnou poradkyni Mgr. Ladu Žáčkovou, zackova@zsbohutin.eu. Touto cestou lze konzultovat i vzdělávání dle indvividuálního vzdělávacího plánu (IVP) nebo plánu pedagogické podpory (PLPP). 

Těšíme se, až se s našimi žáky opět shledáme ve školních lavicích. Společně to zvládneme! Přejeme Vám hodně síly, pevné nervy a hlavně Vám i Vašim rodinám pevné zdraví. Opatrujte se.

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy