Pravidelné osobní konzultace 23.3. zrušeny, nabídka konzultací se školní psycholožkou

Vážení rodiče,

vzhledem k přijatým krizovým opatřením vlády se nebudou v pondělí 23. 3. 2020 konat pravidelné osobní konzultace rodič – (žák) – učitel. Veškerou komunikaci s vyučujícími prosím řešte elektronickou poštou či přes zprávy Komens v Bakalářích.

 

Také školní psycholožka odkládá všechny konzultace s žáky i rodiči na dobu, až bude škola v běžném provozu.

V případě potřeby se mohou žáci i rodiče na školní psycholožku obrátit e-mailem na adresu: vysinova@zsbohutin.eu Je možné kromě osobních problémů touto cestou konzultovat i obtíže spojené s domácí vzděláváním (motivace, prokrastinace, styl učení, u mladších dětí problémy s počátečním čtením či psaním apod.), ale i problémy ohledně současné situace (jak o situaci s dětmi mluvit, jak pracovat s úzkostným prožíváním apod.).

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám i Vašim dětem pevné zdraví.

Mgr. Lada Králová

 

Použitý obrázek: pixabay.com