Domácí výuka po dobu uzavření ZŠ Bohutín, okres Příbram

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

vzhledem k zavedenému mimořádnému opatření  –  uzavření škol –  bude od 11. 3. 2020 do odvolání probíhat vyučování formou domácího učení.

Žáci naší školy jsou i nadále povinni plnit si své školní povinnosti.

 • Zadání domácí přípravy naleznete na webových stránkách školy v záložce Týdenní plány (Základní informace/ Organizace školního roku/ Týdenní plány).
 • Týdenní plány na následující týden budou zveřejněny vždy v pátek.
 • Zadání domácí přípravy bude zadáváno také pomocí systému Bakaláři – ať už zprávou v Komens, a/nebo v části Domácí úkoly.

Odpovědnost žáků:

 1. Nejpozději v pondělí ráno si prostuduj týdenní plán a rozplánuj, kdy (který den) budeš plnit jednotlivé úkoly. Postupuj nejlépe dle rozvrhu hodin, jako ve škole.
 2. Věnuj se pravidelně každý všední den školní práci a přípravě.
 3. Řiď se pokyny dle zadání u cvičení a dle zadání učitelů, dodržuj zadané termíny a dle požadavků odesílej vyžádané.
 4. Pravidelně každý den sleduj i případné pokyny ve zprávách v Bakalářích.
 5. Pokud narazíš na překážku, která ti bude bránit ve vypracování úkolů (neporozumíš zadání apod.), napiš vyučujícímu daného předmětu. Využít můžeš i zprávy v systému Bakaláři.
 6. Pro hodnocení v předmětu budeš dokládat, co ses doma naučil.

Rodiče žáků prosíme o zodpovědnou spolupráci dle následujících kroků:

 1. Nejpozději v pondělí si ověřte, zda vaše dítě získalo podklady ke svému učení a ví, co má dělat.
 2. Během týdne kontrolujte, zda dítě průběžně zadané úkoly plní.
 3. Pokud si Vy nebo Vaše dítě nebudete s něčím vědět rady, kontaktujte e-mailem vyučující. Případně využijte zprávy v Bakalářích.

 

Doplňující informace

K domácí přípravě  mohou žáci využít kromě učebnic a pracovních sešitů i záložku Výukové zdroje v systému Bakaláři, internetové stánky s učebním obsahem, popř. uvolněné elektronické učebnice(např. https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/). Zajímavé odkazy k jednotlivým předmětům jsou i na našich internetových stránkách https://www.zsbohutin.cz/?page_id=1585. K zodpovězení případných dotazů a k odborným konzultacím v rámci vyučovaných předmětů jsou vyučující k dispozici na svých emailech (prijmeni@zsbohutin.eu).

Vynasnažíme se, aby i přes mimořádná opatření byla žákům poskytnuta podpora vzdělávání v maximální možné míře, jakou bude situace umožňovat.

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

 

 

Použité foto: pixabay.com