Žádost o ošetřovné při péči o dítě, Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření školy – aktualizováno k 6.4.

Rodič, který má v péči dítě do 13 let, které je žákem naší školy, může naši školu, která je dle nařízení Bezpečnostní rady státu ČR od 11. 3. 2020 uzavřena, požádat o vydání žádosti o ošetřovné.

Prosíme, aby rodiče v tomto případě kontaktovali  naši školu e-mailem na adrese zsbohutin@zsbohutin.czDo předmětu zprávy uveďte „OČR“, do textu jméno, příjmení žáka a třídu, kterou navštěvuje, a dále uveďte jméno a příjmení žadatele.

Pouze nemáte-li možnost zaslat email, kontaktujte nás telefonicky v pondělí či ve středu v době od 8:00 do 9:00 na tel. čísle 318 676 217.

Vážení rodiče, po dobu trvání mimořádných opatření  bude budova školy pro všechny osoby uzavřena. Potvrzené žádosti OČR vám rádi zašleme na vyžádání bezkontaktně elektronicky (e-mailem) s elektronickým podpisem, tzn. bez nutnosti do školy choditDěkujeme za pochopení.

 

Informace k vydání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let

Vláda ve čtvrtek  19. 3. 2020 vyhlásila další opatření v souvislosti s vydáváním žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy a navrhla změnu, že bude moci požádat každý, kdo pečuje o dítě do 13-ti let.

 

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Pokud již zákonný zástupce obdržel „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, do 13 let“, vyplňuje na další měsíc Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Odkaz (je zde tiskopis k tisku i k ručnímu vyplnění):

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

 

Sledujte prosím naše stránky, kde budeme uveřejňovat dostupné informace ohledně dalšího vývoje situace.

 

Nárok na ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Ten potvrdí výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Škola může potvrdit i druhý díl žádosti, který slouží pro uplatnění nároku v případě převzetí péče o dítě jiným oprávněným (druhým rodičem). Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.