Rozvoj ICT kompetencí ve ŠD

Naše škola se v rámci projektu ZŠ Bohutín 063 Výzvy OP VVV č. 02_18_063 – Šablony II zapojila do programu Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD. Pro tuto práci jsme díky projektu zakoupili nové tablety, na kterých si žáci ve školní družině již od začátku školního roku jednu hodinu týdně hravou formou procvičují paměť, pozornost, logické myšlení, ale také matematiku, český jazyk nebo přírodovědu. Tato aktivita je mezi žáky velmi oblíbená. Rozvíjí digitální kompetence, bez kterých se naše mladá generace neobejde. Tablety využíváme s úspěchem i ve vyučování.

Renata Vondrášková, vedoucí vychovatelka