Hračkový den v ZŠ Bohutín

Na pondělí 27. ledna 2015 se prvňáčci ze ZŠ Bohutín moc těšili. Nešli totiž do školy sami, doprovázely je jejich oblíbené hračky, které s nimi prožily Hračkový den.

Neznamenalo to, že by se děti neučily. Při hodině českého jazyka měli žáci za úkol svou hračku představit svým spolužákům. Každá hračka si objevila své počáteční písmeno.

Druhou hodinu jsme s hračkami hráli divadlo. Děti se rozdělily do skupin a každá skupina s hračkami předvedla krátkou scénku. Nebylo to vůbec jednoduché, ale všichni to zvládli na výbornou!

Při matematice jsme hračky třídili do souborů, porovnávali jejich počty a pracovali jsme s hračkovými pracovními listy. Také jsme si zahráli matematickou hru Autobus.

Během projektu jsme si připomenuli knížku Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, která nás provází už od zápisu do školy. V příběhu „O panence, která tence plakala“ jsme si zopakovali, jak se máme chovat ke hračkám, že se s nimi nemáme vychloubat, protože i dnes je na světě mnoho dětí, které tak krásné hračky nikdy mít nebudou.

Při kreslení pamětního listu jsme se ještě zaposlouchali do písniček o hračkách a najednou byl konec dopoledního vyučování. Uteklo to strašně rychle.

Při reflexi děti sdělovali své pocity z takto netradičního dne. Většina se shodla na tom, že nejvíce je bavila dramatizace, povídání o hračkách a hraní o přestávce.

Všechny pracovní listy jsme uložili na památku do našich nově založených portfolií.

 

Mgr. Lenka Malá