Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. 12. jako každý rok navštívil děti Mateřské školy na Vysoké Peci a Základní školy v Bohutíně Mikuláš s anděly a čerty. Nejdříve se Mikuláš zastavil v mateřské škole. Děti byly vzorné a šikovné. Seděly na lavičkách a poslouchaly Mikuláše, který předčítal své zápisy z knihy hříchů. Aby si čerti žádné ze zlobilů neodnesli, zazpívaly děti společně písničku a přednesly krásné básničky. Skoro nikdo neplakal. Každé dítě si odneslo dva balíčky plné sladkostí a ovoce. Všem se návštěva v mateřské škole líbila.

Poté se Mikuláš s anděly a čerty vydal za dětmi na základní školu. Velký zážitek to byl také pro pana řidiče autobusu, který čerty již při příjezdu prosil, aby ho neodnášeli a nechali ho dovézt autobus do cíle. Všichni už nás netrpělivě vyhlíželi. Mikuláš s čerty a anděly nejdříve navštívil žáky první třídy, kteří si pro ně připravili společnou písničku. Děti byly velmi statečné, ale objevilo se i pár slziček. Hudební vystoupení si pro Mikuláše s čerty a anděly připravily také děti ze čtvrté a páté třídy, kteří jim nejen společně zazpívaly, ale také zahrály na hudební nástroje. Paní učitelky své žáky chránily a nedovolily čertům nikoho odnést. Mikulášská nadílka se všem moc líbila a doufám, že tato tradice bude pokračovat nadále.

Mgr. Martina Berkovcová, třídní učitelka