Deváťáci na středních školách

Už zanedlouho si budou muset naši letošní žáci deváté třídy vybrat, na jaké střední školy podají své přihlášky. Abychom jim jejich rozhodování ulehčili, využili jsme nabídky některých středních škol a společně je navštívili.

Již v září jsme se se žáky zúčastnili Týdne techniky na Střední průmyslové škole v Příbrami, kde se seznámili s obory, které zde mohou studovat. Ve středu 20. 11. 2019 jsme se zapojili do akce Fiktivní firmy, pořádané Obchodní akademií v Příbrami. Žáci si mohli koupit produkty, které pro ně připravili žáci střední školy. Dostali při tom vždy všechny doklady včetně účtenky nebo daňového dokladu. V úterý 3. 12. 2019 žáci navštívili v rámci dne otevřených dveří Střední zdravotnickou školu v Příbrami. Vyzkoušeli si, jak poskytnout první pomoc a jak správně provádět resuscitaci, dozvěděli se, jak si zjistit samovyšetření karcinomu prsu anebo jak se vyvarovat kolorektálního karcinomu. Společně jsme se zúčastnili módní přehlídky zdravotnického oblečení. Někteří žáci si udělali test osobnosti, jiní zavítali na vyšetření kůže.

Myslím si, že vše bylo velmi poučné a zajímavé. Doufám, že si naši žáci vyberou správnou střední školu, která je bude nadále posouvat kupředu, učivo je bude zajímat a úspěšně střední školu dokončí. Budeme našim deváťákům držet palce.

Mgr. Martina Berkovcová, třídní učitelka