Poděkování za sbírku Život dětem

Tento školní rok na naší škole opět proběhla sbírka Život dětem. Zakoupenými předměty s logem Život dětem žáci, rodiče a zaměstnanci školy přispěli na pomoc dětem se závažnými onemocněními. Máme radost, že jsme mohli přispět finanční částkou 6 635 Kč, která bude použita na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.