UPOZORNĚNÍ zákonným zástupcům žáků – STÁVKA ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 6. 11. 2019 – aktuální informace

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, milí žáci,

 

pedagogové ZŠ Bohutín, okres Příbram, se rozhodli dne 6. 11. 2019 podpořit jednodenní stávkou jednání Českomoravského odborového svazu pracovníků školství s vládou ČR za důstojné postavení zaměstnanců ve školství a kvalitní podmínky ve vzdělávání.

 

Jsme si vědomi možných komplikací, které z toho mohou plynout pro některé rodiče, proto jsme se rozhodli stávku podpořit omezeným provozem školy.

 

Ve středu 6. 11. 2019 tedy bude provoz ZŠ Bohutín, okres Příbram, zajištěn s následujícím omezením:

  • ranní družina bude zajištěna v běžném provozu,
  • vyučování bude probíhat následovně stupeň do 11:20 hodin, 2. stupeň do 12:15 hodin, odpolední vyučování je zrušeno,
  • školní jídelna bude pracovat v běžném neomezeném provozu,
  • odpolední družina bude v provozu omezeně do 15:00 hodin,
  • provoz školního klubu bude omezen do 13:00 hodin,
  • školní kroužky a kluby budou ve středu zrušeny a nahrazeny dodatečně.

 

Stávka byla vyhlášena po posledním jednání vlády s odbory o platových podmínkách ve školství. Bohužel víme, že několik procent v platech pedagogů nevyřeší okamžitě, jako mávnutím kouzelného proutku, léty nahromaděné problémy školství. Ve školách chybí učitelé, ale i speciální pedagogové, školní psychologové a v neposlední řadě i nepedagogičtí pracovníci.  Dopady špatně nastavené inkluze se řeší nesystémově, za neustálých změn.

Není nám jedno, kam naše školství spěje, přejeme si pro naše děti i vnuky kvalitní vzdělávání a díky němu i jejich dobrou budoucnost.

 

Věříme, že naše důvody pochopíte. Předem Vám za to děkujeme.

                                                                                                                         Pedagogové ZŠ Bohutín, okres Příbram