UPOZORNĚNÍ zákonným zástupcům žáků – STÁVKA ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 6. 11. 2019

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, milí žáci,

jménem vedení školy Vás chci informovat o vyhlášení stávky pedagogických pracovníků na středu 6. 11. 2019.

Pedagogové ZŠ Bohutín, okres Příbram, se rozhodli dne 6. 11. 2019 podpořit jednodenní stávkou jednání Českomoravského  odborového svazu pracovníků školství  s vládou ČR za důstojné postavení zaměstnanců ve školství a kvalitní podmínky ve vzdělávání.

Ve středu 6. 11. 2019 tedy bude provoz ZŠ Bohutín, okres Příbram omezen, popř. zcela uzavřen. Bližší informace budou upřesněny zítra.  Sledujte proto, prosím, aktuální informace.

Stávka byla vyhlášena po posledním jednání vlády s odbory o platových podmínkách ve školství. Bohužel víme, že několik procent v platech pedagogů nevyřeší okamžitě, jako mávnutím kouzelného proutku, léty nahromaděné problémy školství. Ve školách chybí učitelé, ale i speciální pedagogové, školní psychologové a v neposlední řadě i nepedagogičtí pracovníci.  Dopady špatně nastavené inkluze se řeší nesystémově, za neustálých změn.

Není nám jedno, kam naše školství spěje, přejeme si pro naše děti i vnuky kvalitní vzdělávání a díky němu i jejich dobrou budoucnost.

Věříme, že naše důvody pochopíte. Předem Vám za to děkujeme.

O případné změně Vás budeme okamžitě informovat.

V Bohutíně dne 4. 11. 2019                                                                               Mgr. Lada Králová, ředitelka školy