Deváťáci se zúčastnili Týdne techniky

Na pondělí 16. září byli pozváni žáci deváté třídy na Týden techniky na Střední průmyslovou školu v Příbrami. Nejdříve žáky přivítali zástupci školy a seznámili je se všemi obory, které na této škole mohou studovat. Poté si žáci mohli vyzkoušet práci v kovárně, počítačové učebně, navrhnout si vlastní dům či v multimediální učebně si zkusit upravit fotografie nebo videa.

Myslím si, že program byl pro žáky velmi zajímavý a poučný. V některých z nich vzbudil zájem studovat na této střední škole.  

Mgr. Martina Berkovcová, třídní učitelka