Zápis dětí do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014

 

Vážení rodiče předškoláků,

zveme vás a budoucí prvňáčky na zápis do první třídy pro školní rok 2013/2014.

Zápis do první třídy se uskuteční ve čtvrtek 17. ledna 2013 od 14 do 17 hodin a v pátek 18. ledna 2013 od 13 do 16 hodin.

 K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2013/2014 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2013, tzn. děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 a dále děti, kterým byl při zápisu v lednu 2012 povolen odklad školní docházky o jeden rok. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2008.

Nezapomeňte si vzít svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, dále vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, které vám budou zaslány. K zápisu je nutné dostavit se s dítětem i tehdy, pokud chcete požádat o odklad.

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, kde je sledována zejména komunikativnost dítěte, socializační schopnosti, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů apod. Při zápisu je vše prověřováno zábavnou formou.

 

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení:

  • zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku
  • dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly
  • umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod
  • respektovat pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým
  • znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště
  • neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).

 

Postup při odkladu školní docházky

  • Je nutné dostavit se k zápisu, vyplnit žádost o odklad školní docházky (k dispozici o zápisu).
  • Vyplněnou žádost o odklad školní docházky odevzdat vedení školy v co nejkratší době. Součástí žádosti o odklad školní docházky jsou dvě odborná posouzení, tj. posouzení oprávněnosti odkladu školní docházky pedagogicko psychologickou poradnou a odborným lékařem nebo klinickým psychologem.
  • Ředitelka školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky.