Památník Antonína Dvořáka

Ve čtvrtek 12. září jsme navštívili Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. V novorenesančním zámečku jsme se dozvěděli něco víc o skladatelově životě a viděli jsme Rusalčino jezírko, pojmenované podle jeho nejznámější opery. Po prohlídce jsme šli po značené turistické trase ke škole. Z výletu jsme si odnesli spoustu nových informací a věříme, že se všem moc líbil. 
 
Mgr. Jitka Mrázová, Mgr. Ilona Chvalníková, Iveta Zemková