Řád školní družiny a školního klubu

Vážení rodiče, 

Řád školní družiny a Řád školního klubu byl zaktualizován a projednán a schválen školskou radou. Jejich znění najdete zde:

Řád školní družiny, Řád školního klubu