Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Škola vítá po prázdninách své žáky a zaměstnance.

Milí žáci, vážení rodiče, pedagogové i nepedagogové, 
přeji vám všem úspěšné vykročení do nového školního roku 2019/2020, hodně úspěchů, trpělivosti a vzájemné tolerance při celoroční společné práci. Ať se vám v naší škole líbí a zažijete, naučíte se a poznáte spoustu nových a zajímavých věcí!

 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 bude v pondělí 2. září 2019  v 8 hodin před školou (v případě nepříznivého počasí v budově školy). Žáci (kromě 1. třídy) si s sebou přinesou přezůvky, psací potřeby a sešit na poznámky. Předpokládaný konec v 9:00 hodin.

V úterý 3. září proběhne adaptační den s třídním učitelem. Ve středu 4. 9. žáci nemají  odpolední vyučování  – tzn.  1. stupeň končí v 11:20 hodin, 2. stupeň ve 12:15 hodin. Od čtvrtka 5. 9. bude probíhat vyučování již dle běžného rozvrhu.

Na všechny naše žáky se moc těšíme! Vykročte správnou nohou do nového školního roku!Komentáře uzavřeny