Webová aplikace systému Bakaláři přístupná pro rodiče

Vážení rodiče,

v současné době škola přechází na centrální správu dat v systému Bakaláři, který umožňuje mimo jiné i mnoho služeb pro rodiče. Celý systém bude zprovozněn v několika fázích. Od nového školního roku 2019/2020 rodičům našich žáků zpřístupňujeme webovou aplikaci Bakaláři (někdy označovanou jako elektronickou žákovskou knížku – e-ŽK). Aplikace umožňuje sledovat klasifikaci žáků, jejich docházku, rozvrhy žáků včetně aktuálních změn, slouží k efektivnější komunikaci se školou  při předávání informací a omlouvání absence a obsahuje řadu dalších užitečných možností.

Aplikace je dostupná na adrese https://zsbohutin.bakalari.cz

Každý rodič obdrží své unikátní přihlašovací údaje v podobě přihlašovacího jména a hesla, s jejichž pomocí se může kdykoli do e-žákovské knížky svého dítěte přihlásit. Přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo) budou rodičům předány prostřednictvím třídních učitelů na zářijových třídních schůzkách dne 16. 9. 2019, nebo po tomto datu na základě individuální domluvy s třídním učitelem. Rodiče i žáci mají různá oprávnění a budou mít vlastní přístup do systému, proto prosím nedávejte svá hesla svým dětem.

Přístup do e-ŽK je umožněn přímo z internetových stránek školy (odkaz vpravo nahoře), dále je možné instalovat aplikace pro smartphone nebo tablety (Android i iOS) a sledovat vývoj svého dítěte kdekoli a kdykoli. Všechny moduly e-ŽK nemusí být na začátku roku aktivní, nicméně většinu z nich budeme postupně zavádět do provozu.

Aplikace je dostupná i v bezplatné mobilní verzi pro zařízení s OS Android i pro zařízení s iOS. 

 

Jaké výhody spatřujeme v elektronické žákovské?

 • Žákovská knížka je rodičům, žákům i učitelům přístupná z kteréhokoli počítače připojeného k internetu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 • Už žádné zapomínání, či dokonce záměrné schovávání žákovské knížky.
 • Rodiče i žáci mají okamžitý přehled o prospěchu. 
 • Školy, které používají „žákovskou knížku na internetu“ získávají u rodičů kladné body, většina rodičů totiž chce být informována o dění ve škole, včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, na hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod.
 • Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech přivítají nemocní žáci i jejich rodiče.
 • Pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro iOS a Android. Uživatel na svém zařízení může být připojen bez každodenního přihlašování.
 • Bezplatné používání.

 

Webová aplikace obsahuje:

 •   Osobní údaje žáka – dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy…)
 •   Průběžná klasifikace – přehled všech průběžně zadaných známek.
 •  Průběžná docházka– napojení na modul Třídní kniha – evidence zameškaných hodin – zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
 •  Pololetní klasifikace – kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin, atd.
 •  Výchovná opatření – přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
 •   Rozvrh – tabulka rozvrhu.
 •   Vyučované předměty – seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
 •   Ankety – modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
 •   Plán akcí – kalendář a seznam plánovaných akcí školy.
 •   Komunikační systém školy – modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů)

Lepší představu o internetové žákovské knížce získáte prohlédnutím obrázků. (https://www.bakalari.cz/)

 

Kontakty

Máte-li problémy s funkčností systému, kontaktujte prosím kancelář školy na tel.: 318 676 217.

Budeme rádi, když nás upozorníte na cokoliv, co není zcela v pořádku. Budeme rádi, když nás pochválíte za to, co v pořádku je.

 

 

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy