Mikulášská nadílka

Jako každý rok, i letos 9. třída ZŠ Bohutín uspořádala 5. prosince mikulášskou nadílku pro své mladší spolužáky a děti v mateřských školkách. Některé děti se těšily, některé však byly plné strachu a se zvláštním pocitem čekaly na příchod neobvyklé návštěvy.

Nejprve se Mikuláš s čerty vydali do Mateřské školky na Vysoké Peci. Jen co děti uslyšely rachot zvonků, usadily se na lavičky a napjatě vyčkávaly. Jako první se ukázal Mikuláš s andílky a po souhlasu dětí zavolal i čerty. Děti byly statečné a dobrovolně se přiznaly, kdo letos zlobil. Zlobilové slíbili, že se polepší a poté společně zazpívali několik mikulášských písniček. Mikuláš jim rozdal nadílku a rozloučil se.

Po návštěvě v Mateřské školce na Vysoké Peci zamířil Mikuláš s andílky a pouze jedním čertem do Mateřské školky v Lázu. Děti nám ukázaly svou odvahu a svolily zavolat jednoho čerta. Opět jsme slyšeli mikulášské písničky a děti dostaly velikou nadílku.

Ve škole se Mikuláš objevil později a obcházel první stupeň. Ve všech třídách se ukázali hroziví čerti a postrašili zlobily. Od 1. až do 5. třídy si Mikuláš poslechl písničky a básničky, dokonce všichni dostali i malou nadílku.

I když byla většina dětí plna obav, myslím si, že se jim mikulášská nadílka velice líbila. Doufám, že se zlobilové polepší a příští rok budou od Mikuláše pochváleni. Deváťákům se též mikulášská nadílka velmi zamlouvala.

 

                                                                                               Anna Jurová,  9.třída