Zahradní slavnost a oslava 110. výročí založení měšťanské školy

I když je konání zahradní slavnosti na naší škole již tradicí, přesto byla ta letošní trochu jiná. Slavnostnější. Byla spojena s oslavami 110. výročí založení měšťanské školy v Bohutíně. Byli pozváni starostové okolních obcí a bývalí zaměstnanci školy. Ti, kteří na naší škole působili většinu svého profesního života a všichni starostové, dostali pamětní plaketu.

O velkolepý úvod se postarala dechová kapela Rožmitálská Venkovanka. Následoval slavnostní nástup zástupců SDH Bohutín, SDH Vysoká Pes a spolku Řimbaba. Všechny přítomné přivítala paní ředitelka školy Mgr. Lada Králová, potom se slova ujal pan starosta Ladislav Turek a dlouholetá kronikářka obce paní Olga Říhová, která nás poutavým výkladem seznámila s historií naší školy.

Hlavním bodem programu každé naší zahradní slavnosti je rozloučení deváťáků se základní školu. Nástup po červeném koberci na hudbu z filmu Star Wars byl opravdu slavnostní. František Kulovaný přečetl proslov, kde zavzpomínal na uplynulých 9 let a poděkoval všem učitelům i ostatním pracovníkům školy. Potom představil všechny své spolužačky, chlapce a jejich záliby nám představila Zuzana Dubincová. Všichni žáci dostali knihu s věnováním a poté předali květiny všem učitelům a zaměstnancům školy. Deváťáci se rozloučili písničkou Co bejvávalo už není.

Následovalo vystoupení žáků z nižších ročníků. Všichni měli své vystoupení velmi dobře nacvičené, nechybělo správné oblečení k dané písničce ani další doplňky a kulisy. Ať to byl tanec Baby Shark v podání 1. třídy, Piráti z Karibiku dětí z 2. třídy, Plavu si ani nevím jak – vystoupení třeťáků nebo Chocolate v podání dětí ze 4. třídy, vše bylo velmi pěkné a děti tančily s velkým elánem a radostí. Třídní vystoupení potom vystřídaly dvě skupiny aerobiku. Kdo by neznal písničky Šmoulové a Mamma Mia od skupiny ABBA. Zpestřením pro všechny bylo vystoupení souboru ZUŠ v Rožmitále, pobočky školy Bohutín. Už teď hrají žáci velmi dobře. Pan ředitel Šuchman by na ně byl pyšný. Program zakončili žáci 5. – 9. třídy. Při chytlavé písničce We Will Rock You od skupiny Quenn, si nejeden divák podupával do rytmu, při vystoupení žáků a hlavně žákyň 6. – 8. třídy zpozorněla i většina chlapců. Hudbu a rytmus máme prostě v krvi. Staré přísloví „ Co Čech to muzikant“ stále platí.

Po celou dobu slavnosti se podávalo pití a občerstvení. Velmi moc bych chtěla za všechny poděkovat všem rodičům a prarodičům, kteří přispěli svými sladkými či slanými dobrotami na zahradní slavnost. Všichni jsme prožili velmi příjemné odpoledne, a tak se budeme těšit na další rok.

Renata Vondrášková, třídní učitelka 9. třídy