Projekt „Jsme Evropané“

Žáci 5. třídy si druhé pololetí předmětu Člověk a svět zpestřili dlouhodobým projektem „Jsme Evropané“. V učivu jsme se zaměřili na evropské státy a projekt doprovázel jednotlivé země.

Nejprve jsme prošli detailně šest států: Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, Velkou Británii a Francii. K jednotlivým státům jsme vždy vyhledávali různé věci nebo suvenýry a z těch jsme uspořádali ve třídě výstavu. Za každý nalezený předmět se započítával bod. Nejvíce bodů jsme získali za Německo, na 2. místě skončila Velká Británie a na 3. místě Polsko. Za Německo jsme dokonce našli 390 předmětů! Zároveň si každý počítal své osobní body. Tady vyhrál s náskokem Kryštof Hrabuša, na 2. místě Aneta Javorská a na 3. místě Natálka Kožená. Do projektu se zapojila i paní učitelka, ale ta se hodnotila mimo pořadí.

Ke všem evropským státům jsme na závěr připravili prezentaci. Každý si vylosoval jeden stát a buď si ji vytvořil v klasické podobě na velkou čtvrtku, nebo v podobě elektronické prezentace. Hodnocení se nejprve ujali spolužáci, a klasifikaci známkou doplnila paní učitelka.

Závěr projektu patřil týdnu „Cesta kolem Evropy“, kdy žáci mohli přinést cokoli patřící k ostatním evropským státům. Předměty jsme rozdělili, doplnili názvy států a vlajky. Poté každý představil, co přinesl a odkud předmět pochází.

Během celého projektu jsme získali velké množství informací týkající se  jednotlivých států, vyhledali jsme o nich zajímavosti, hudbu, sport, literaturu i film. Zpestřením bylo také jídlo typické pro daný stát. Při práci jsme využívali metod RWCT.

Poděkování patří všem aktivně zapojeným dětem a jejich rodičům (i prarodičům), kteří s námi spolupracovali při vyhledávání věcí z Evropy.

Mgr. Lenka Malá