Přijímací řízení na střední školy a učiliště v roce 2018/2019

V roce 2018/2019 vychází z naší školy dvacet žáků, z čehož je 11 chlapců a 9 dívek. Každý si mohl podat dvě přihlášky na střední školu či učiliště. Stejně jako v loňském školním roce žáci absolvovali na obory s maturitní zkouškou přijímací zkoušky, někteří skládali i  zkoušky talentové.  Dále školy přihlížely ke studijnímu průměru za poslední dva ročníky základní školy.

Všichni žáci devátého ročníku byli přijati na zvolené střední školy či střední odborná učiliště. Na naše žáky jsme velice pyšní, neboť nejen že všichni v přijímacím řízení se ctí obstáli, ale někteří dokázali obsadit v přijímacím řízení i přední příčky. 

Žákům přejeme mnoho štěstí v dalším studijním, pracovním i osobním životě!