Projekt Redakce

Během měsíce dubna si žáci 5. třídy vyzkoušeli práci v týmu při projektu Redakce. Mohli si vybrat ze dvou možností – buď redakce televizní, nebo žurnalistická. Všechny týmy zvolily televizi.

Nejprve jsme se domluvili na jednotlivých příspěvcích do „vysílání“. Kategorie byly: z domova, ze světa, zajímavosti, sport a počasí. V týmech si pak žáci rozdělili práci a každý si doma připravil svůj příspěvek. Mohl si ho připravit s využitím IT tabule, formou prezentace nebo jen číst svůj připravený text. O všem rozhodovaly redakční týmy.

V pondělí 29. dubna 2019 následovaly prezentace. Před tabulí jsme vytvořili televizní studio – hlasatelnu zpráv a každý tým předvedl svou práci po svém.

Nejvíce se líbila skupina Natálky, kde všichni členové týmu zajišťovali technické zázemí, a Natálka byla hlasatelka všech zpráv.

V reflexi se všichni shodli na tom, že nejtěžší bylo překonat určitou trému a co nejvíc se dívat do diváků, protože čtecí zařízení, které jsme viděli na podzimní exkurzi do ČT, by se nám také moc hodilo.

Chválím všechny děti za jejich výkony, vyzkoušely si své komunikační schopnosti v praxi a získaly při tomto projektu další zajímavé zkušenosti.

Mgr. Lenka Malá