Světový den včel

20.5. 2019 se stal „Světovým dnem včel“.

Květnový termín byl vybrán proto, že na severní polokouli jsou včelstva touto dobou v plném rozpuku. Na jižní polokouli se zas blíží podzim a včelaři sklízejí plody svého snažení. Dvacátý květen je zároveň rodným dnem (nebo spíš dnem křtu) Antona Janši (1734 – 1773). Tento slovinský včelař se stal uznávaným již během svého života. Sama císařovna Marie Terezie ho pozvala do Vídně, aby zde v nově založené včelařské škole vyučoval včelařství. Později včelařství vyučoval ve Vídni a pečoval o včelstva v zahradách Habsburků. Vzhledem k tomu, že byl průkopníkem nových přístupů a uznávanou autoritou, měl mnoho následovníků i po své smrti.

Děti ze včelařského kroužku Žihadla Bohutín se připojily k oslavám a o víkendu navštívily město Blatnou, kde se na tamní SOU-Včelařské škole konal den otevřených úlů ve spolupráci s PSNV. Působivou exkurzi vedli žáci dálkového studia a učitelé.

Děti si oprášily znalosti a viděli například prosklený úl a nově vybavenou medárnu. Poté navštívily i krásný zámecký park a místní cukrárnu. Počasí se nám vydařilo a my doufáme, že bude i nadále příznivé pro naše včelky!