Den Země v 1. a 2. třídě – návštěva kynologického cvičiště BRIT

Dne 26. 4. 2019 žáci 1. a 2. třídy navštívili kynologické cvičiště BRIT v Bohutíně, kde byl pro naše žáky nachystán velice bohatý program. Nejprve se seznámili s pejsky, poté se učili jim dávat povely a vodit pejska u nohy. Dále jsme viděli, jak pejsci zvládají zadané úkoly na cvičebních pomůckách a také jak umí aportovat do vody či zvládnout dráhu a následně chytit míček. Na závěr je čekaly hry a opékání vuřtíků. Celý program se velmi vyvedl a rádi bychom poděkovali manželům Stehlíkovým za krásně strávené dopoledne, bohatý program a ochotu.

                          Mgr. Lada Žáčková a Mgr. Ilona Chvalníková