Návštěva čistírny odpadních vod v rámci Dne Země

V pátek 26. 4. 2019 jsme se za krásného počasí v rámci Dne Země vypravili na Vysokou Pec, kde jsme navštívili čističku odpadních vod, která stojí v blízkosti Vokačovského rybníka. Při prohlídce prostor čističky nás provázel pan Jelínek, který se stará o její provoz. Vyprávěl nám mnoho zajímavého.

Čistička je v provozu od roku 2017 a byla postavena v lokalitě staré čistírny, která již nesplňovala limity pro nakládání odpadních vod. Dochází zde k odkanalizování a likvidaci odpadních vod nejen Bohutína, ale i všech jeho částí, tj. Tisové, Vysoké Pece a Havírny. Dále jsme se dozvěděli, že existuje mnoho typů čistíren, které se dělí podle použitých metod čištění a tato pracuje na systému mechanicko – biologického čištění. Odpadní voda je do čistírny přiváděna s pomocí kanalizačních sítí. Přivedená voda nejprve prochází mechanickým stupněm čištění, kde dochází k odstranění hrubých nečistot, písku a k usazení nečistot na dně. Voda nad usazenou vrstvou nečistot pak pokračuje dále do biologického stupně čištění. Zde se využívá bakterií, které odbourávají organické nečistoty ve vodě. Při tomto procesu vzniká na závěr čistá voda, která opouští čistírnu.

Po zajímavé prohlídce jsme si na louce u čističky mohli na připraveném ohništi opéct vuřtíky, zaběhat si a také pozorovat hezkou přírodu v okolí rybníka.

Je dobře, že máme u nás tuto čistírnu odpadních vod, která je přínosem pro zlepšení životního prostředí v dané lokalitě a tím i ke zlepšení životních podmínek, což je v dnešní době moc důležité. Děkujeme také panu Jelínkovi za odborný a zároveň pro děti srozumitelný výklad a paní Jelínkové za výbornou svačinku.

 

Žáci 3., 4. a 5. třídy a jejich třídní učitelky Mgr. J. Mrázová, Mgr. M. Sláviková a Mgr. L. Malá.