Hornické muzeum

Dne 29. 11. 2012 se 9. třída po první vyučovací hodině vypravila na exkurzi do Hornického muzea v Příbrami.

Vystoupili jsme z autobusu na Březových Horách a odtud jsme vyrazili k areálu muzea. V areálu A jsme si prohlédli historii těžení nerostů na Březových Horách. Nejvíce nás zaujalo záchranné křeslo pro zraněné horníky v dolech a oboustranný obraz ze Sv. Hory.

Poté jsme s průvodcem přešli do budovy s ukázkami nerostů. Zde jsme měli za úkol zjistit názvy šesti dolů v Bohutíně a nerosty, které se tam těžily.

Po dokončení úkolů jsme poděkovali a rozloučili se. Poté jsme pospíchali na Podbrdskou zastávku, kde jsme nastoupili na autobus směr Dubno. Exkurze se nám velice líbila.

Žáci 9. třídy