Projekt Tučňáci

V měsíci lednu 5. třída absolvovala projekt Tučňáci. Žáci si zopakovali metody Kritického myšlení RWCT, které už uměli z nižších ročníků (klíčová slova, mapa mysli, životabáseň, pětilístek) a seznámili se s metodou  I.N.S.E.R.T.

V rámci mezipředmětových vztahů jsme pracovali s tímto tématem i v hodinách informatiky, výtvarné výchovy a pracovních činností. Své informace o tučňácích jsme si rozšířili pomocí zábavných pracovních listů v hodinách přírodovědy. Všechny naše materiály jsme si uložili do knihy Tučňáci, kterou jsme si vyrobili.

Na závěr projektu jsme zhlédli film Putování s tučňáky, kde jsme si znovu uvědomili krásu i statečnost těchto neobyčejných zvířat, jejichž zajímavý život není nijak lehký.

 

Mgr. Lenka Malá