Ředitelské volno

Základní škola Bohutín, okr. Příbram, 262 41 Bohutín 37,

tel. 318 676 217, e-mail: zsbohutin@zsbohutin.cz

 

Čj. 356/2012                                                                                                               V Bohutíně  3. 12. 2012

 

 

Ředitelské volno

 

Ředitelka Základní školy Bohutín, okres Příbram, vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle § 2  odst. 5  vyhlášky MŠMT č. 16/2004, o organizaci školního roku,

 

volno na dny 3. 1.  a 4. 1. 2013.

 

Mgr. Vladimíra Melicharová

ředitelka školy