Projekty ve výuce anglického jazyka

Od začátku nového roku se nástěnka jazykové učebny opět zaplňuje novými projekty. Během ledna odprezentovali žáci 5. a 6. třídy své projekty na téma My favourite animal. Tato práce pomohla žákům ke zdokonalení se v písemném projevu, dále si rozšířili slovní zásobu
a procvičili základní gramatické jevy. Téměř každý projekt děti doplnily pěkným obrázkem svého oblíbeného zvířete.

Další zajímavé projekty vytvářeli žáci 9. třídy. Ve skupinách tvořili gramatické přehledy k jednotlivým časům v anglickém jazyce. Správná tvorba a určování časů je častý problém,
se kterým se žáci při studiu angličtiny potýkají. Pomocí vlastních přehledů si žáci zopakovali pravidla pro jednotlivé časy a zároveň vytvořili pomůcky nejen pro své spolužáky, ale také žáky nižších ročníků.

Zatím poslední projekty vznikly v 5. třídě. V projektu nazvaném My day děti popisovaly, jak probíhá jejich typický den a jak tráví svůj volný čas. Tato práce byla zaměřena především na správnou tvorbu přítomného času prostého. Děti si se zadáním úkolu hravě poradily a své práce doplnily pěknými obrázky.

                                                           Bc. Nikola Hložanková, vyučující anglického jazyka